Swim Smooth
plavecká škola
Menu

Rozpis závodů 2018-2019

oddíl Junior

 • 1. - 2. 12. 2018

  Zimní mistrovství ČR st. žactva roč. 2004, Nový Jičín
 • 1. - 2. 12. 2018

  Zimní mistrovství ČR st. žactva roč. 2005, Mladá Boleslav
 • 1. - 2. 12. 2018

  Zimní mistrovství ČR st. žactva roč. 2004, Prostějov
 • 8. - 9. 12. 2018

  Zimní mistrovství ČR st. žactva roč. 2004, Mladá Boleslav
 • 8. - 9. 12. 2018

  Zimní mistrovství ČR st. žactva roč. 2004, Jablonec nad Nisou
 • 21. 1. 2019

  8th Racing SMOOTHie - Zimní kolo oddílových závodů, Bazén Axa

  Informace a přihlášky
 • 30.-31. 3. 2019

  Dresdner Fruhjahrspreis, roč. 2010 a starší, Drážďany, Německo, 50m

oddíl Masters

 • 5.5.2018

  Pražské duhové jaro, Praha - Šutka 50m
 • květen 2019

  Pražské duhové jaro, Praha - Šutka 50m
 • Listopad 2019

  43. Vinohradská veteraniáda, Praha - Vinohrady, 25m

Propozice závodů jsou známy vždy jen měsíc předem a výsledky nejdříve týden po závodech pro kategorii žáků, dorostu a dospělých

PRAVIDLA PLAVÁNÍ

Kategorie masters

Věkové omezení

Muži i ženy 25 let a starší

Max. počet startů

Bez omezení

Nejdelší povolená trať

1500m

Kategorie Dospělí

Věkové omezení

Muži i ženy 19 let a starší

Max. počet startů

Bez omezení

Nejdelší povolená trať

1500m

Kategorie Starší dorost

Věkové omezení

Muži i ženy 17 a 18 let

Max. počet startů

Bez omezení

Nejdelší povolená trať

1500m

Kategorie Mladší dorost

Věkové omezení

Muži i ženy 15 a 16 let

Max. počet startů

Bez omezení

Nejdelší povolená trať

1500m

Kategorie A Žactvo starší

Věkové omezení

Muži i ženy 13 a 14 let

Max. počet startů

3 starty

Nejdelší povolená trať

1500m

Kategorie B Žactvo mladší

Věkové omezení

Muži i ženy 11 a 12 let

Max. počet startů

3 starty

Nejdelší povolená trať

1500m

Kategorie C Žactvo mladší

Věkové omezení

Muži i ženy 10 let

Max. počet startů

3 starty

Nejdelší povolená trať

1500m

Kategorie D Žactvo mladší

Věkové omezení

9 let a mladší

Max. počet startů

3 starty

Nejdelší povolená trať

1500m

Pro zařazení do věkové kategorie je rozhodující kalendářní rok, ve kterém závodník dovrší uvedený věk. Přechod do vyšší věkové kategorie se provádí k 1. lednu.

Plavci věkových kategorií žactva (A+B) a dorostu mohou startovat ve své a také ve vyšší kategorii v rozsahu závodění své věkové kategorie. Ke startu ve vyšší věkové kategorii se za těchto podmínek nevyžaduje souhlas. U nemistrovských soutěží je možno rozdělit účastníky i do jiných kategorií při dodržení maximální délky a počtu disciplín, povolených pro nejmladší závodníky příslušné kategorie.

Informace o závodech

Start závodu v disciplínách volný způsob, prsa a motýlek a polohový závod se provádí skokem. Na dlouhý hvizd vrchního rozhodčího vystoupí plavci na startovní blok a zůstanou na něm stát. Na povel startéra "na místa", zaujmou neprodleně startovní postoj nejméně s jednou nohou na předním okraji startovního bloku. Na pozici rukou nezáleží. Jakmile jsou všichni plavci v klidu, vydá startér startovní pokyn (pistolí, klaksonem, nebo píšťalkou).

Start závodu v disciplínách znak a polohová štafeta se provádí z vody. Po prvním dlouhém hvizdu vrchního rozhodčího skočí plavci okamžitě do vody. Na druhý dlouhý hvizd vrchního rozhodčího se plavci neprodleně připraví ke startu (uchopí se madel). Jakmile zaujmou všichni plavci startovní postoj, vydá startér povel "na místa". Jakmile jsou všichni plavci v klidu, vydá startér startovní povel.

Každý plavec startující před zazněním startovního povelu bude diskvalifikován.

V takto označené disciplíně může závodník plavat jakýmkoli způsobem. V polohovém závodě a v polohové štafetě znamená volný způsob jakýkoli jiný způsob než znak, prsa nebo motýlek.

Při dokončení každé délky bazénu a v cíli se plavec musí dotknout stěny kteroukoliv částí těla. Během celého závodu musí některá část těla plavce protínat vodní hladinu, plavci je dovoleno být zcela ponořen během obrátky a do vzdálenosti 15 m po startu a každé obrátce. Po dosažení této vzdálenosti musí hlava protnout hladinu vody.

Plavci se se řadí ve vodě čelem ke startovní stěně, oběma rukama se přitom drží startovních madel. Je zakázáno stát ve žlábku, na něm nebo se opírat ohnutými prsty o jeho okraj. Při startu a po obrátce se plavec odráží a plave v poloze naznak během celého závodu, kromě provedení obrátek. Normální poloha naznak dovoluje otáčení celého těla z vodorovné polohy až do 90 stupňů (nikoli však větším). Poloha hlavy není rozhodující. Během závodu musí část těla plavce protínat vodní hladinu. Je povoleno, aby se plavec úplně ponořil při obrátce, v průběhu posledního tempa a ve vzdálenosti ne větší než 15m po startu a po každé obrátce. V tomto místě musí hlava plavce protnout hladinu.

Při provádění obrátky se musí jakákoli část těla plavce dotknout stěny bazénu. Při obrátce mohou být ramena podélně přetočena na prsa, potom může být použit plynulý záběr jednou paží nebo oběma pažemi současně k zahájení obrátky. Plavec se musí vrátit do polohy na zádech při odrazu od stěny ve své dráze. V cíli závodu se musí plavec dotknout stěny v poloze naznak.

Po startu a po každé obrátce může plavec provést jeden záběr pažemi až ke stehnům, v průběhu něhož může být plavec ponořen. V průběhu tohoto prvního záběru paží je povolen jeden delfínový kop nohama, po němž následuje prsařský kop. Od začátku prvního záběru pažemi, po startu a po každé obrátce musí tělo plavce spočívat na prsou. Není dovoleno se kdykoliv během závodu otočit na záda. Od startu a po celou dobu závodu musí následovat jeden záběr pažemi a jeden kop nohama v tomto pořadí. Všechny pohyby pažemi musí být současné ve vodorovné poloze bez střídavých pohybů. Paže musí být vytrčeny současně vpřed od prsou na hladině vody, pod ní nebo nad vodou. Lokty musí být ponořeny pod vodou s výjimkou posledního záběru před obrátkou, v průběhu obrátky a při posledním záběru v cíli. Paže se musí vracet zpět na hladin nebo pod hladinou.

Ruce nesmí při záběru překročit úroveň kyčlí, s výjimkou prvního tempa po startu a po každé obrátce.

V průběhu každého celého cyklu (záběr paží a nohou) musí nějaká část hlavy plavce protínat hladinu vody. Hlava plavce musí protnout hladinu vody před tím, než se ruce plavce vytáčí směrem dovnitř v nejširší části druhého záběru. Všechny pohyby nohama musí být prováděny současně a ve stejné vodorovné rovině bez střídavých pohybů. Chodidla musí být v aktivní části kopu otočena směrem ven. Nůžkový pohyb, střídavý kop nebo pohyb nohou směrem dolů jako při motýlku není povolen. Při každé obrátce a v cíli závodu se plavec musí dotknout stěny bazénu oběma rukama současně na hladině, nad ní nebo pod ní. Hlava může být po posledním záběru paží před dohmatem na stěnu potopena za předpokladu, že protne hladinu vody v některém bodě během posledního úplného nebo neúplného tempa před dotykem.

Od zahájení prvního záběru paží po startu a po každé obrátce musí tělo plavce zůstat v poloze na prsou. Kopy nohou pod vodou v poloze na boku jsou povoleny. Je zakázáno v kterékoli fázi se přetáčet na znak. Plavec musí přenášet obě paže vpřed nad vodou a vést je vzad současně po celou dobu závodu. Všechny pohyby nohou nahoru a dolů musí být současné. Nohy nebo chodidla nemusí být ve stejné rovině, ale nejsou povoleny střídavé pohyby. Prsařský kop nohama není dovolen. Při každé obrátce a v cíli závodu se plavec musí dotknout stěny oběma rukama současně na hladině, nad ní nebo pod ní. Ramena musí zůstat ve vodorovné poloze až do okamžiku dohmatu.

Při startu a obrátkách může plavec provést jeden nebo více kopů a jeden záběr pažemi pod vodou, musí se však jimi dostat zpět na hladinu. Plavci je dovoleno být zcela ponořen během obrátky a do vzdálenosti 15 m po startu a každé obrátc