Swim Smooth
plavecká škola
Menu

Vhodné pro děti

4 a více let

počet lekcí

1x týdně - 10 čtvrtletně,
8 pololetně, nebo dle dohody

Omezení

Maximálně 5 dětí na 1 trenéra, minimální skupina 5 dětí

Délka a čas lekce

60 min, 45 min, 30 min
Čas zahájení dle dohody

400 Kč / Žák / 60 min

nebo 300 Kč/ žák/ 30 min nebo 45 min lekce (při konání dvou lekcí za sebou). V ceně není zahrnut pronájem plavecké dráhy nebo bazénu (350 Kč/ 30min/ plavecká dráha na bazénu Strahov).

Unikátní výuková metoda plavání pro děti

Jedinečný výukovým programem pro nejmenší plavce ve věku 4 až 6 let.

7 důvodů proč si vybrat Swim Smooth pro (před)školní plavání

 1. Máme velké zkušenosti

  Všichni naši trenéři mají několikaletou zkušenost s výukou plavání dětí

  Naše pokyny jsou jednoduché, jasné a stručné, pro děti srozumitelné. Jsme empatičtí, děti učíme pravidla chápat a dodržovat je, jsme jim respektujícím příkladem. Případné obtíže vždy řešíme s trpělivostí, s důrazem na komunikaci a v souladu s naším přístupem.
 2. Jsme jeden tým

  Je pro nás stejně důležitý individuální přístup k dítěti i týmová spolupráce.

  Učíme zásadně z vody. Na skupinu jsou vždy dva trenéři. Každému dítěti se tak dostane potřebné podpory a pomoci po celou dobu výuky. Cviky vždy dětem ukážeme. Na podporu kolektivní sounáležitosti hojně využíváme skupinová cvičení a formy organizace v kruhu.
 3. Máme ověřené metody

  V průběhu kurzu postupujeme podle jasného a efektního metodického plánu

  Konkrétní náplň na další lekci připravujeme a přizpůsobujeme aktuálním potřebám dětí ve skupině, a to i s ohledem na jejich rozdílné plavecké dovednosti a individuální osobní projevy. Pokud si to situace vyžaduje, přizpůsobujeme cvičení momentálnímu stavu skupiny s ohledem na všechny jedince v ní.
 4. děláme to Jinak a lépe

  Díky Swim Smooth vedeme výcvik jinak než je obvyklé. U dětí se řídíme zásadou FUN&SKILL.

  Důsledně dbáme, aby si děti zamilovaly vodní prostředí a jako první zvládly základní plavecké dovednosti. U menších dětí přistupujeme k výuce plaveckých způsobů v jejich jednoduchém provedení tak, aby je děti zvládaly přirozeně. Veškerá výuka probíhá formou hry, skrze ní se děti učí. Při výuce uplatňujeme velmi často imitaci, kdy např. výdechy pod hladinou provádíme jako hroši nebo „bubláme“ jako krokodýli.
 5. Výuce věnujeme čas

  Pořádáme 60 minutové lekce

  Během té je dostatečný prostor jednak na přípravné aktivity spojené s plaváním, tak na vlastní učení a zdokonalování v průběhu lekce.
 6. Známe cizí jazyky

  Jsme zvyklí vést výuku v angličtině.

  Nabízíme proto dětem prokládání česky vedené lekce anglickými výrazy, nebo absolvovat celou lekci v anglickém jazyce.
 7. Známe cizí jazyky

  Nabízíme celoživotní vzdělávání

  Umožňujeme rozvíjet se v plavání až do dospělosti za pomoci všech produktů, které metoda Swim Smooth umožňuje. Žáci, kterým se zalíbí s námi trénovat, mají následující možnosti
  • zdokonalit se nebo přibrat sourozence na plavání s „Plavlem a Plavlínou" pro nejmenší
  • skupinových tréninků plaveckého oddílu
  • nechat si udělat plaveckou video analýzu
  • zúčastnit se příměstského plaveckého tábora v Praze
  • zúčastnit se mezinárodního plaveckého tábora v Nymburku

často klaDené otázky (FAQ)

 1. některé dítě nemá žádné zkušenosti s plaváním

  S tím počítáme. Metodika Swim Smooth klade důraz na zvládnutí základních plaveckých dovedností, bude výuka společná pro všechny děti s tím rozdílem, že ty zkušenější budou dovednosti prohlubovat, ty méně zkušené děti se s nimi seznamovat. Neplavci dostanou vhodně zvolené nadnášející pomůcky atd.
 2. Nepotopí hlavu

  S tím počítáme, nácvik potopení hlavy bude jedním z hlavních motivů všech lekcí.
 3. neumí plavat bez nadnášecích pomůcek

  S tím počítáme, viz bod A)
 4. moje dítě je již pokročilý plavec

  S tím počítáme, děti s výrazně odlišným zvládnutím plaveckých dovedností rozdělíme do skupin. Přestože pokročilé děti budou nacvičovat a prohlubovat základní plavecké dovednosti, výuka se bude lišit tím, že se děti budou zdokonalovat i v plaveckých způsobech, rychlosti, vytrvalosti, síle a prvcích záchrany.

Metoda Swim Smooth je založena na respektujícím přístupu. Dáváme možnosti na výběr, dítě neprosíme ani neuplácíme, podporujeme jeho vnitřní motivaci se naučit plavat.

To je individuální, každý potřebuje svůj čas. Naším cílem je především vybudovat pevné a bezpečné základy, nikoliv tlačit na pilu.

Během toho, kdy děti navštěvují plavecký výcvik, je dobré spolu s nimi pozorovat jejich proces vzdělávání. Doporučujeme se ptát dětí, co zažily, jak se přitom cítily, co by chtěly zlepšit, co je baví/nebaví a proč apod. Trenéři vždy rádi ocení zpětnou vazbu od Vás i od samotného dítěte. Můžete s dětmi podporovat jejich pozitivní přístup k vodě, ať už „ve vaně“ či tím, že si s nimi zajdete ve volném čase do bazénu a necháte si ukázat, co se všechno již naučily. Nabízíme také možnost být přítomen na jejich plaveckém výcviku.

Teplota vody se pohybuje od 26 – do 28 stupňů celsia podle typu veřejného bazénu. Vyhřívané bazény na 28 stupňů a více se využívají pro rehabilitační plavání a pro kojence. Děti od 4 let mají již vyvinutý tělesný systém termoregulace. Bazény s vyšší teplotou nejsou vhodné pro trénink vytrvalosti. Dětem citlivějším na chlad doporučujeme místo plavek používat neopren.

Kromě samotného učení se plavání má plavecká výuka pozitivní vliv na všeobecný rozvoj dítěte. V oblasti fyzického zdraví plavání rozvíjí všestrannou pohybovou gramotnost, otužování, prevenci utonutí a zlepšení komfortu ve vodě. V socializačních dovednostech prohlubuje kolektivní sounáležitost atd.

Doprovod a případný dovoz si zajišťuje školní zařízení na vlastní náklady. V případě zájmu jsme schopni zajistit za cenu dopravce a doprovodu.

O děti během kurzu pečují zkušení trenéři plavání, kteří přebírají děti od doprovodu objednavatele na bazénu. Objednavatel zajišťuje, aby na bazénu byl doprovod dětí z předškolního zařízení nebo základní školy přítomen, aby pomohl dětem na toaletu a v šatnách jim pomohl se převléct, umýt a usušit.

 • plavky
 • ručník nebo raději velkou osušku
 • pro delší vlasy doporučujeme plaveckou čepici
 • plavecké brýle

Výuka tohoto typu neumožňuje náhradový systém. Zmeškané hodiny propadají.