Swim Smooth
plavecká škola
Menu

Náš Swim Smooth přístup k dospělým

 1. neměříme jedním metrem

  Podporujeme OSOBITÝ PLAVECKÝ PROJEV

  Neprosazujeme jednu techniku plaveckého způsobu, ale přizpůsobujeme ji podle vašich individuálních dispozic a vhodné závodní disciplíny. Rozlišujeme plavce podle somatotypu, osobnostních rysů a plavecké zkušenosti poznáme, jaký jste typ - BAMBINO, ARNIE, KIKTASTIC, OVERGLIDER, SWINGER, SMOOTH

  Zjistěte jaký jste typ plavce
 2. Jsme upřímní a Otevření

  v tom je Cesta k dokonalosti

  Každý den chceme být lepší, abyste vy mohli být silnější, rychlejší a vytrvalejší. Teoretické znalosti a praktické zkušenosti sdílíme s trenéry a svěřenci jiných oddílů. Systém výuky plaveckých dovedností není dogmatický, proto ho upravujeme podle potřeb a největších nedostatků, které brzdí Váš rozvoj.

  O systému plavecké přípravy
 3. Jdeme na to odborně

  Protože Plavání je věda

  špičkové vzdělání, dlouholeté praxe a vlastní závodní zkušenosti nás naučili plavecké nedostatky poznat, vysvětlit a odbourat. Komplexní přístup
 4. Dáváme si záležet

  Záleží nám především na celku

  Komplexně rozvíjíme všechny složky plavecké přípravy. Pilujeme techniku, vytrvalost, sílu, rychlost, regeneraci, psychologii a taktiku
 5. metody co prostě fungují

  Protože máme Efektivní přístup

  Hledáme a opravujeme příčiny chyb, neopravujeme jejich pouze následky. Sestavujeme efektivní technická cvičení a klademe důraz na jejich správné provádění! Plánujeme plaveckou přípravu a závodní kalendář. Plavce nepřetěžujeme, ani se z nich nesnažíme udělat vítěze rychle a za každou cenu.
 6. vzájemně se respektujeme

  u nás jsme si všichni rovni

  Dodržujeme ROVNOCENNÉ POSTAVENÍ PLAVCE A TRENÉRA. Nepovyšujeme se a nasloucháme, dítě a trenér potřebují vzájemný respekt! Budujeme PARTNERSKOU KOMUNIKACI. Nepřikazujeme ani nehodnotíme plavce způsobem TY JSI ŠPATNÝ, ale popisujeme stylem TOHLE MŮŽEŠ DĚLAT LÉPE. NASLOUCHÁME A VYSVĚTLUJEME. Zpětná vazba je základem každého učení a společného rozvoje trenéra i plavce. Budujeme BEZPEČNOU A PŘÁTELSKOU ATMOSFÉRU. Výkon vnímáme jako osobní posun hranic a soutěž jako příležitost k předvedení nových dovedností a schopností. Nezdravé srovnávání a soupeření vede k ohrožení vlastní hodnoty a nepřátelství. Pracujeme na VNITŘNÍ MOTIVACI, jednotlivé cíle zdůvodňujeme a nastavujeme společně. Klíčová je smysluplnost, svobodná volba a chuť spolupracovat.
 7. Zábava na prvním místě

  Zábavná příprava s HERNÍmi PRVKY

  Trénink není drilování, honění kilometrů a jen plavání od stěny ke stěně. Plavání skrze radost podporuje duševní hygienu a dlouhodobé setrvání v činnosti!

Náš Swim Smooth přístup k dětem

Plavecká příprava nejmenších dětí je ve Swim Smooth dále rozvíjena.

 1. Dbáme na bezpečnost

  Opatrnosti není nikdy dost!

  Na skupinu s malý počtem žáků jsou dva instruktoři a minimálně jeden instruktor je po celou dobu lekce s dětmi ve vodě. Využíváme vhodně zvolené nadnášející pomůcky. Velký důraz je klademe na adaptační cvičení, umožňující plné a bezpečné zvládnutí vodního prostředí, včetně nácviku dovedností nutných pro sebezáchranu. Pro skupinová cvičení využíváme různých forem organizace, nejčastěji v kruhu, nejen z důvodu přehlednosti, ale i podpory kolektivní sounáležitosti.
 2. máme Individuální přístup

  péči věnujeme každému

  Díky zdvojení instruktorů, zajistíme pečlivé provedení cvičení, kdy jeden z instruktorů vždy na potřebnou dobu provádí aktuální cvičení pouze s jedním dítětem, zatímco ostatní děti nacvičují ve skupině s druhým instruktorem.
 3. otevřené jednání

  vždy víte, jak si u nás děti stojí

  Každé pololetí umožňujeme rodičům přímou účast na lekci. Také zajišťujeme videozáznam pokroků v učení, který zpřístupňujeme rodičům na chráněném webovém prostoru našich webových stránek. Dále zájemcům můžeme domluvit pořízení profesionálního videa nebo fotografií z kurzu.
 4. Odborný přístup

  světová úroveň výuky plavání

  Swim Smooth je unikátní svou australskou metodikou plavání, která se opírá především o tyto čtyři základní pilíře
  • Hlubokou znalost oboru plavání
  • Schopnost okamžité a přesné analyzovat nedostatky v provedení cvičení
  • Jasné a jednoduché vysvětlení vedoucí k nápravě, které je přizpůsobeno věku a zralosti dítěte
  • Soustředění se na odstraňování samotné příčiny nedostatku
 5. Komplexní pohled na věc

  plavecké dovednosti od A do Z

  Naše škola se liší od jiných přesnější a rozsáhlejší definicí základních plaveckých dovedností, které v celé šíři učíme. Naše unikátní australská metodika oproti jiným jasně definuje tyto základní plavecké dovednosti
  • Vstup do vody
  • Výstup z vody
  • Výdechy
  • Zkoumání prvních pohybů ve vodě
  • Vznášení se, splývání, rotace
  • Pády a skoky
  • Orientace pod vodou, potápění
  • Rozvoj pocitu vody
 6. Efektivní výuka

  Již od samých začátků

  Děti se díky dlouhodobému a rozsáhlému procvičování základních plaveckých dovedností cítí ve vodním prostředí jistěji a základ pro další pokrok v učení je kvalitnější a trvalejší. Vhodně zvolené nadnášecí pomůcky nelimitují děti v pohybu.
 7. Respektující přístup

  správná cesta k seberealizaci

  Respektující přístup v našem pojetí pro (před)školní zařízení především znamená, že děti jsou přirozeně vtaženy do vlastního procesu učení – neplní jen bezmyšlenkovitě příkazy trenérů, samy se do určité míry podílí na volbě aktivit a rozhodování. Zároveň se ale dětem nepodbízíme, za průběh lekce a plnění cílů jsme plně zodpovědní.
 8. FUN&SKILL

  výuka plavání zábavnou formou

  Plavání nás baví a přípravu stavíme na zábavných a herních cvičeních. V učení využíváme jen smysluplné hry a zapojujeme všechny smysly. V lekcích také využíváme dva maskoty - Plavla a Plavlínu, kteří jsou dětem kamarády a provází je procesem učení, dále autorské plavecké říkanky a obrázkové výukové karty a omalovánky. Výuka není drilování, důsledně respektujeme specifika výuky předškolních dětí.

Vážíme si všech plavců a plaveckých odborníků, naší vášní je výuka a zdokonalování plavání a poskytování pozitivního a profesionálního zázemí.