Swim Smooth
swim school
Menu
 • Swim Smooth žije plaváním. Náš přístup je pozitivní, otevřený, velkorysý, pečující, pragmatický a bez přísných pravidel a dogmat. Každý plavec je pro nás důležitý, bez ohledu na jeho úroveň schopností a plaveckých dovedností.
 • Jednáme s každým plavcem rovnocenně. Ke každému klientovi se chováme slušně, nepovyšujeme se nad něj.
 • Filozofie Swim Smooth je otevřená a inovativní, naši trenéři stále aktivně rozvíjejí svou trenérskou praxi a zkušenosti a jsou otevřeni k jejich sdílení s ostatními.
 • Víme, že "závodník má být středem pozornosti", čímž míníme, že bereme v úvahu potřeby, cíle a pocity plavců. Proto s plavci jednáme vždy v jejich zájmu. Nepřipouštíme, aby zastaralé názory nebo domýšlivost ovlivňovaly náš trenérský přístup nebo poskytované poradenství.
 • Při tréninku se plavcům neustále věnujeme naplno, nepřipouštíme jakékoli rušivé vlivy - telefonování, poslouchání rádia nebo jiné vyrušování a odvádění pozornosti.
 • Vždy jednáme profesionálně, bez urážlivého chování. Konkrétně netolerujeme: nadávky, sarkasmy, sugestivní poznámky, sexuální narážky, osobní komentáře, egotistické a jiné nežádoucí chování.
 • Respektujeme osobní soukromí zákazníků a spolupracovníků. Týká se to především poskytování soukromých lekcí ve vlastních prostorách zákazníků a v šatnách všech plaveckých zařízení.
 • Respektujeme názory jiných lidí, firem a organizací. Když sdělujeme náš odlišný názor nebo přístup, nejednáme ani negativisticky, ani konfrontačně.
 • Tam, kde to je ku prospěchu našich zákazníků důležité, využíváme nejmodernější technologie. Jsme pokročilí uživatelé počítačů, internetu, technologií, potřebných k video analýzám, e-mailu, internetových fór a sociálních sítí.
 • Nikdy neposíláme nevyžádané hromadné e-maily (spamy).
 • Pokud je to možné, pomáháme i plavcům, kteří ještě nejsou našimi zákazníky.
 • Za všech okolností jednáme bez předsudků vůči pohlaví, rase, sexuální orientaci, zdravotnímu postižení, sociálnímu zázemí nebo věku.
 • Odpovídáme za bezpečnost a ochranu zdraví, dbáme na bezpečné prostředí pro každého, kdo navštíví zařízení nebo prostory, ve kterých pracujeme nebo trénujeme. Nikdy nikoho naším chováním a jednáním neohrožujeme.

Learn more about us

Přečtěte si článek o Swim Smooth který napsala hlavní trenérka a zakladatelka Gabriela Minaříková.