Swim Smooth
swim school
Menu

Our approach to adults of Swim smooth

 1. neměříme jedním metrem

  Podporujeme OSOBITÝ PLAVECKÝ PROJEV

  Neprosazujeme jednu techniku plaveckého způsobu, ale přizpůsobujeme ji podle vašich individuálních dispozic a vhodné závodní disciplíny. Rozlišujeme plavce podle somatotypu, osobnostních rysů a plavecké zkušenosti poznáme, jaký jste typ - BAMBINO, ARNIE, KIKTASTIC, OVERGLIDER, SWINGER, SMOOTH

  Zjistěte jaký jste typ plavce
 2. Jsme upřímní a Otevření

  v tom je Cesta k dokonalosti

  Každý den chceme být lepší, abyste vy mohli být silnější, rychlejší a vytrvalejší. Teoretické znalosti a praktické zkušenosti sdílíme s trenéry a svěřenci jiných oddílů. Systém výuky plaveckých dovedností není dogmatický, proto ho upravujeme podle potřeb a největších nedostatků, které brzdí Váš rozvoj.

  O systému plavecké přípravy
 3. Jdeme na to odborně

  Protože Plavání je věda

  špičkové vzdělání, dlouholeté praxe a vlastní závodní zkušenosti nás naučili plavecké nedostatky poznat, vysvětlit a odbourat. Komplexní přístup
 4. Dáváme si záležet

  Záleží nám především na celku

  Komplexně rozvíjíme všechny složky plavecké přípravy. Pilujeme techniku, vytrvalost, sílu, rychlost, regeneraci, psychologii a taktiku
 5. metody co prostě fungují

  Protože máme Efektivní přístup

  Hledáme a opravujeme příčiny chyb, neopravujeme jejich pouze následky. Sestavujeme efektivní technická cvičení a klademe důraz na jejich správné provádění! Plánujeme plaveckou přípravu a závodní kalendář. Plavce nepřetěžujeme, ani se z nich nesnažíme udělat vítěze rychle a za každou cenu.
 6. vzájemně se respektujeme

  u nás jsme si všichni rovni

  Dodržujeme ROVNOCENNÉ POSTAVENÍ PLAVCE A TRENÉRA. Nepovyšujeme se a nasloucháme, dítě a trenér potřebují vzájemný respekt! Budujeme PARTNERSKOU KOMUNIKACI. Nepřikazujeme ani nehodnotíme plavce způsobem TY JSI ŠPATNÝ, ale popisujeme stylem TOHLE MŮŽEŠ DĚLAT LÉPE. NASLOUCHÁME A VYSVĚTLUJEME. Zpětná vazba je základem každého učení a společného rozvoje trenéra i plavce. Budujeme BEZPEČNOU A PŘÁTELSKOU ATMOSFÉRU. Výkon vnímáme jako osobní posun hranic a soutěž jako příležitost k předvedení nových dovedností a schopností. Nezdravé srovnávání a soupeření vede k ohrožení vlastní hodnoty a nepřátelství. Pracujeme na VNITŘNÍ MOTIVACI, jednotlivé cíle zdůvodňujeme a nastavujeme společně. Klíčová je smysluplnost, svobodná volba a chuť spolupracovat.
 7. Zábava na prvním místě

  Zábavná příprava s HERNÍmi PRVKY

  Trénink není drilování, honění kilometrů a jen plavání od stěny ke stěně. Plavání skrze radost podporuje duševní hygienu a dlouhodobé setrvání v činnosti!

Our approach to children of Swim smooth

Plavecká příprava nejmenších dětí je ve Swim Smooth dále rozvíjena.

 1. Dbáme na bezpečnost

  Opatrnosti není nikdy dost!

  Na skupinu s malý počtem žáků jsou dva instruktoři a minimálně jeden instruktor je po celou dobu lekce s dětmi ve vodě. Využíváme vhodně zvolené nadnášející pomůcky. Velký důraz je klademe na adaptační cvičení, umožňující plné a bezpečné zvládnutí vodního prostředí, včetně nácviku dovedností nutných pro sebezáchranu. Pro skupinová cvičení využíváme různých forem organizace, nejčastěji v kruhu, nejen z důvodu přehlednosti, ale i podpory kolektivní sounáležitosti.
 2. máme Individuální přístup

  péči věnujeme každému

  Díky zdvojení instruktorů, zajistíme pečlivé provedení cvičení, kdy jeden z instruktorů vždy na potřebnou dobu provádí aktuální cvičení pouze s jedním dítětem, zatímco ostatní děti nacvičují ve skupině s druhým instruktorem.
 3. otevřené jednání

  vždy víte, jak si u nás děti stojí

  Každé pololetí umožňujeme rodičům přímou účast na lekci. Také zajišťujeme videozáznam pokroků v učení, který zpřístupňujeme rodičům na chráněném webovém prostoru našich webových stránek. Dále zájemcům můžeme domluvit pořízení profesionálního videa nebo fotografií z kurzu.
 4. Odborný přístup

  světová úroveň výuky plavání

  Swim Smooth je unikátní svou australskou metodikou plavání, která se opírá především o tyto čtyři základní pilíře
  • Hlubokou znalost oboru plavání
  • Schopnost okamžité a přesné analyzovat nedostatky v provedení cvičení
  • Jasné a jednoduché vysvětlení vedoucí k nápravě, které je přizpůsobeno věku a zralosti dítěte
  • Soustředění se na odstraňování samotné příčiny nedostatku
 5. Komplexní pohled na věc

  plavecké dovednosti od A do Z

  Naše škola se liší od jiných přesnější a rozsáhlejší definicí základních plaveckých dovedností, které v celé šíři učíme. Naše unikátní australská metodika oproti jiným jasně definuje tyto základní plavecké dovednosti
  • Vstup do vody
  • Výstup z vody
  • Výdechy
  • Zkoumání prvních pohybů ve vodě
  • Vznášení se, splývání, rotace
  • Pády a skoky
  • Orientace pod vodou, potápění
  • Rozvoj pocitu vody
 6. Efektivní výuka

  Již od samých začátků

  Děti se díky dlouhodobému a rozsáhlému procvičování základních plaveckých dovedností cítí ve vodním prostředí jistěji a základ pro další pokrok v učení je kvalitnější a trvalejší. Vhodně zvolené nadnášecí pomůcky nelimitují děti v pohybu.
 7. Respektující přístup

  správná cesta k seberealizaci

  Respektující přístup v našem pojetí pro (před)školní zařízení především znamená, že děti jsou přirozeně vtaženy do vlastního procesu učení – neplní jen bezmyšlenkovitě příkazy trenérů, samy se do určité míry podílí na volbě aktivit a rozhodování. Zároveň se ale dětem nepodbízíme, za průběh lekce a plnění cílů jsme plně zodpovědní.
 8. FUN&SKILL

  výuka plavání zábavnou formou

  Plavání nás baví a přípravu stavíme na zábavných a herních cvičeních. V učení využíváme jen smysluplné hry a zapojujeme všechny smysly. V lekcích také využíváme dva maskoty - Plavla a Plavlínu, kteří jsou dětem kamarády a provází je procesem učení, dále autorské plavecké říkanky a obrázkové výukové karty a omalovánky. Výuka není drilování, důsledně respektujeme specifika výuky předškolních dětí.

Vážíme si všech plavců a plaveckých odborníků, naší vášní je výuka a zdokonalování plavání a poskytování pozitivního a profesionálního zázemí.