Swim Smooth
plavecká škola
Menu

Pravidla uplatnění dárkových poukazů

  1. Poukázka je platná 3 měsíce od data zaplacení v hotovosti, resp. připsání na účet poskytovatele výuky.
  2. Klient je povinen ve lhůtě 3 měsíců ode dne platnosti poukázky objednat alespoň první lekci z nabídky poskytovatele výuky, jinak jeho nárok z poukázky zaniká. Konkrétní čerpání lekcí je pak možné i po uplynutí platnosti poukázky, pokud bude lekce ve lhůtě řádně objednána.
  3. Poskytovatel výuky je povinen klientovi uplatňujícímu poukázku poskytnout na výběr tři možné termíny výuky, a klient je povinen vybrat si z poskytovatelem nabízených termínů.
  4. V případě, že si klient nevybere ze tří poskytovatelem stanovaných termínů výuky ve lhůtě 3 měsíců ode dne platnosti poukázky, nárok na čerpání poukázky zaniká.
  5. Čerpání náhradní lekce může být poskytovatelem výuky umožněno v situaci, kdy k omluvě klienta z lekce došlo minimálně 24 h před konáním sjednané lekce v případě, že se jedná o výuku ve veřejném bazénu.
  6. V případě výuky na soukromé plavecké dráze může poskytovatel výuky umožnit čerpání náhradní lekce pouze v situaci, kdy k omluvě z lekce došlo minimálně 1 týden před konáním sjednané lekce, a to z důvodu storno podmínek poskytovatele výuky k provozovateli bazénu.
  7. Klient bere na vědomí, že smluvní vztah se bude dále řídit všeobecnými podmínkami podle konkrétního typu vybrané výuky.